Գարդենիա

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Պատրաստի մոդուլներ

++Ագեգործական գործիքների ճանաչում (1)

++Այգիներում մշակվող բուսատեսակներ

++Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում

++Պայքար այգու հիվանդությունների և վնասատուների դեմ

+«ԱՅԳՈՒ ԽՆԱՄՔ, ՈՌՈԳՈՒՄ, ՍՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄ»

+Այգեգործական գործիքներիճանաչում և օգտագործում

+Այգիներո ւմ մշակվող բուսատեսակներ

+Այգու հողերի գյուղատնտեսական մշակում

+Կանաչ շինարարություն +Տնկիների աճեցում

«+ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՃԵՑՈՒՄ»

«+ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔ ԵՎ ՀԵՏԲԵՔԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» (2)

«+ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԹՓԵՐԻ ԷՏ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ»

«+ԾԱՌԵՐԻ ՈՒ ԹՓԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ

այգեգործական գործիքներ

ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

այգեգործի մոդուլներ

Այգեպան

այգեպանի մոդուլներ

Երկուշաբթի երրորդ ժամ և ուրբաթ 1

լրիվ պատրաստ նյութեր մոդուլների

Պայքար այգու հիվանդությունների, վնասատուների և մոլախոտերի դեմ

Պարտեզապուրակային գործ ֆիտոդիզայնի պատրաստի մոդուլ