Գարդենիա

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր


Оставьте комментарий

Բնագիտության պարապմունքը Հիդրոպոնիկայի ջերմոցում

Այսօր հիդոպոնիկայի ջերմոցում իրարանցում էր. չորրորդ դասարանի սովորողները հիդրոպոնիկայի ջերմոցում «Չերի»տեսակի լոլիկի սածիլները տեղափոխում էին ցանքարկղից առանձին թաղարների մեջ: Տեխնոլոգիական մասը ամբողջովին ներառված է տեսանյութի մեջ:


Оставьте комментарий

Կանաչ ցանկապատ

 by shoghikpoghosyan Оставьте комментарий

                                                   Նախագիծ
Նպատակը

 • Կրթահամալիի  որոշ տարածքներ ընդհանուր միջավայրից առանձնացնելու համար ստեղծել կանաչ պատեր թփերից, իսկ որոշ դեպքերում (երկաթյա ճաղերը քողարկելու և շրջակա միջավայրը ավելի գեղեցիկ ու հետաքրքիր դարձնելու համար) թփերի կողքին ծաղկող բուսատեսակներից
 • Թփերը ձեռք բերել և ստանալ
  1. ճամփորդությունների և արշավների ժամանակ.
  2.  Ստեղծելով տնկարաններ
  3.  Համապատասխան սերմեր  ցանելով ցանքարկղերում
  4. Հայտարարությամբ՝ կրթահամալիրի սովորողների և աշխատողների օգնությամբ
  5. Որոշ բույսերի դեպքում գնելով
 • Տարատարիք սովորողներին ներառել և ծանոթացնել թփերի   ստացման և տնկման տեխնոլոգիական հմտություններին ու կարողություններին

  Ընթացքը
  Սկսել օր առաջ:
  Նախագիծը կնթանա մի քանի փուլով
 • անհրաժեշտ մագլցող բույսեի սերմեր բավարար քանակությամբ կան Քոլեջի սերմնադարանում՝
  1. ցանել դրանք ձմռանը ջերմոցներում և գարնանը օգտագործել սածիլի տեսքով:
  2. Քոլեջի տնկարանից առանձնացնելով ինքնածլված սածիլներ վերատնկել
 • Ընտրված տարածքում՝ տարածք:

  Արդյունքում
  Կունենանք կանաչ ցանկապատեր, որոնց ստեղծման միջոցով կապահովենք թթվածնի ավելացում շրջապատում: Էկոլոգիական հիմնախնդիների լուծմանն  աջակցողներ: Կանաչ ցանկապատի  ստեղծման հավանական և անհավանական  տեսակներ (մրգատու ծառերից): Տեխնոլոգիական հմտություններով և կարողություններով տարատարիք պարտիզպաններ:


Оставьте комментарий

«Կանաչ ծաղկող ցանկապատ» նախագծի մեկնարկը

«Բնակավայրն առանց ճաղերի» նախաձեռնությանը ընդառաջ առաջարկված «Կանաչ ծաղկող ցանկապատ» նախագիծը մեկնարկեց: Ինչու ծաղկո՞ղ, որ ավելի ընդգծված արտահայտի բողոքի ակցիան և որ ավելի արագ հասնենք արդյունքի՝ գարնան վերջում, ապրիլ-մայիս ամիսներին արդեն, մետաղյա ճաղավանդակ չի երևա: Առաջին քայլերը արված են՝ Աժելա Բլեյանը պատանի բնագետների հետ այցելել է Քոլեջի ջերմոց-լաբորատորիա, իսկ օրվա մասին կպատմի Անժելա Բլեյանը.
5-րդ դասարանի սովորողների հետ  այցելեցինք  քոլեջի ջերմոց-լաբորատորիա, և  սկսեցինք Կանաչ պատ նախագիծը   իրականացնել: Սովորողների և տիկին Շողիկի հետ իպոմեա  բույսի սերմեր ցանեցինք, որը կծառայի որպես կանաչ ծաղկող ցանկապատ: Տիկին Շողիկը սովորողներին տեղեկություն հաղորդեց բույսի  աճեցման տեխնոլոգիայի մասին:


Оставьте комментарий

Հիդրոպանիկան ջերմոցը որպես ուսումահետազոտակա միջավայր

Որոշակի տվյալներ հիդրոպոնիկայի մասին

Հիդրոպոնիկա (հունարեն՝ ύδωρ — «ջուր» և πόνος — «աշխատանք»), բույսերի աճեցումն առանց հողի, արհեստական լցանյութերի վրա սննդարար լուծույթի պարբերաբար մատակարարման եղանակով, որն անհրաժեշտ է բույսերի նորմալ աճի և զարգացման համար։

Նախագծի նպատակը
Աճեցնելով տարբեր բանջարեղեններ, տարբերակել այն բույսերի ցանկը, որոնք ավելի լավ կաճեն այդ պայմաններում
Նույն եղանակային պայմաններում աճեցնելով միատեսակ բույսեր թե հիդրոպոնիկ, թե սովորական (հողի մեջ) պայմաններում կատարել ամենշաբաթյա գրառումներ և անցկացնել համեմատություններ երկու տարբեր միջավայրերում միատեսակ բույսերի աճի վերաբերյալ
Մասնակիցներ
4-5րդ դասարանի սովորողներ
Արդյունքում
Սովորողների տեխնոլոգիական նոր հմտությունների և կարողությունների ձեռք բերում
Ուսումնաարտադրական գործընթացին
Հետազոտական կարողությունների ձեռք բերում համեմատությունների արդյունքում
Ստացված արտադրանքի իրացմանը անմիջական մասնակցություն


Оставьте комментарий

Ուսումնական հունվար

. Ջերմոց-լաբորատորիան բնագիտական բաց արհեստանոց. ուսումնական հունվարի ընթացքում ջերմոց-լաբորատորիայում բաց դռների օրեր. վարպետւթյան դասերի անցկացում խմբերի և անհատների համար.
. Ուսումնահետազոտական էկոնախագծեր
Ա․ գինու խաղողի կտրոնների ձեռք բերում և արմատակալեցման փորձեր տարբեր պայմաններում.
Բ․Հիդրոպոնիկան՝ որպես ամենաուսումնական ջերմոց 
. Բնագիտական բնագավառի մասնագետների հետ հանդիպում, փորձի փոխանակում, վարպետության դասեր (մասնագետի հրավերք Հիդրոպոնիկայի ինստիտուտից).
Դաս-խաղերի անցկացում
. Հյուսիսյին դպրոցի կանաչ լանջերին հարող ու նոր տեղադրվող երկաթյա ճաղավանդակները, գոնե տեսողական իրականությունից ջնջելու համար  առաջարկում եմ այդ ցանկապատը դարձնել  ծաղկող   «Կանաչ  պատ»,իսկ դա իրականացնելու համար ուսումնական հունարի ընթացքում սովորողների հետ առանձնացնել նպատակային սերմերը, մի մասը ցանել,մյուս մասը պահել ապահով սերմնադարանում՝ վաղ գարնանը ճաղավանդակների երկայնքով ցանելու համար
. Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության նախագծերի ներկայացում


Оставьте комментарий

«Սովորող-սովորեցնող» նախագիծը «Իմ թաղարը, իմ բույսը» նախագծի շրջանակում

Ստորև ներկայացրած նախագծի և տեսանյութի հեղինակն է Անահիտ Հարությունյանը

Նախագիծ

img_20191216_1403543261158118558918166.jpg

Համագործակցային «Սովորող-սովորեցնող» նախագիծը «Իմ թաղարը, իմ բույսը» նախագծի շրջանակում մեկնարկել է առաջին ուսումնական շրջանում: Նախագիծը շուրջտարյա է ու շարունակական:

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի 2-րդ և 4-րդ դասարանցիները

Ուսուցիչներ՝ Անահիտ Հարությունյան, Շողիկ Պողոսյան

Նպատակն է ստեղծել դասարանական ծաղկանոց:

Խնդիրներն են՝

 • համագործակցային հմտությունների զարգացում.
 • ծանոթացում բույսերի խնամքին.
 • բույսերի մասին որոշակի տեղեկությունների ձեռք բերում ու կիրառում:

Նախագծի իրականացման քայլաշար՝

 • բույսերի տեղափոխություն նոր թաղարների մեջ.
 • վարպետության դասեր տիկին Շողիկի և ընտրությամբ խմբի սովորողների հետ.
 • փոխադարձ այցելություններ ջերմոց-լաբորատորիա, դասասենյակ-ծաղկանոց.
 • բույսերի ամենօրյա խնամք.
 • այլ:

Նախագծի ընթացքում ու արդյունքում ստեղծված տեսանյութերը, ֆոտոշարերը, պատումները հրապարակվելու են բլոգում:

Արդյունքում՝

Համագործակցության առաջին քայլն արված է, հաջորդիվ՝հունվարյան ճամբարի ընթացքում նախատեսվում է այցելել ջերմոց-լաբորատորիա:


Оставьте комментарий

«Բույսերի աշխարհում» դաս-խաղ

Նպատակ
Դաս խաղը թիմային աշխատանքի օգնությամբ որպես ուսուցման արդյունավետ կազմակերպման եղանակ
Դասաժամին, խաղի միջոցով, որոշակի հնարքների կիրառումով ավելի տպավորիչ արդյունքի ապահովում.
Խմբային աշխատանքը որպես սովորողների համագործակցային և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց
Միմյանց ցույց տրվող աջակցության դրսևորում
Մասնակիցներ
Տառաճանաչ սովորողներ, վերապատրաստվողներ, երկարացված օրվա կազմակերպիչներ․․․․
Արդյունք
Դժվարությամբ ու պայքարի միջոցով սովորած անունների և բույսի մասին տեղեկությունների հեշտ մտապահում:
Տեխնոլոգիական նոր կարողությունների և հմտությունների ձեռք բերումև ամրապնդում։Оставьте комментарий

Ուսումնական հունվար

. Ջերմոց-լաբորատորիան բնագիտական բաց արհեստանոց. ուսումնական հունվարի ընթացքում ջերմոց-լաբորատորիայում բաց դռների օրեր. վարպետւթյան դասերի անցկացում խմբերի և անհատների համար.
. Ուսումնահետազոտական էկոնախագիծ՝ գինու խաղողի կտրոնների ձեռք բերում և արմատակալեցման փորձեր տարբեր պայմաններում.
. Բնագիտական արհեստանոց տանը՝ սովորողների նյութերի 
(տանը կատարված) հավաքագրում.
. Բնագավառի մասնագետների հետ հանդիպում-վարպետության դասեր.